رزولوشن

رزولوشن یا وضوح به توانایی نمایش یا تشخیص تعداد زیادی پیکسل در واحد مساحت اطلاق می گردد. وضوح تصویری یا قدرت تفکیک پذیری در علوم تصویری به توانایی یک سیستم برای متمایز سازی جزئیات یک تصویر در یک سیگنال تصویری گویند. اغلب این نوع رزولوشن به بزرگی یا کوچکی پیکسل های تصویر بستگی دارد، و می‌توان مقدار تفکیک پذیری تصویر را با یکان جفت خط بر واحد طول سنجید.رزولوشن بالاتر به معنی جزئیات بیشتر تصویر می باشد.

saeid-memfis

گروه مهندسی بارثاوا

ثبت دیدگاه