فوکوس

این قابلیت (فوکوس) برای تنظیم شدن فاصله کانونی لنز به منظور وضوح بیشتر تصویر انجام می شود. مثال خوبی که در این زمینه می توان زد ذره بینی است که در دوران کودکی به دست می گرفتیم و آنقدر عقب و جلو می بردیم تا شی مورد نظرمان را  بزرگتر و با وضوح بیشتر ببینیم.

saeid-memfis

گروه مهندسی بارثاوا

ثبت دیدگاه