پردازنده

CPU (واحد پردازش مرکزی) در یک کلام مغز کامپیوتر است! قطعه‌ای کوچک با وظیفه‌ای بزرگ؛ پردازش هر دستوری که به آن ارسال می‌شود.

saeid-memfis

گروه مهندسی بارثاوا

ثبت دیدگاه