بر همین اساس قابلیت‌های ابزار همکاری جمعی Spark و WebEx سیسکو با پلتفورم ایمیل Verse و شبکه اجتماعی کسب‌وکار Connections ترکیب می‌شود.

همکاری مذکور به سیسکو امکان می‌دهد خدماتی را به کاربران ارائه کند که تا به حال برای آن مقدور نبود. این خدمات عبارتند از ایمیل، تقویم انلاین، مدیریت اسناد و خدمات شبکه اجتماعی به شرکت‌های اجتماعی.

کارشناسان می‌گویند سیسکو با ارائه این خدمات به دنبال تغییر چهره خود از یک شرکت صرف سخت‌افزاری به شرکتی با قابلیت‌های نرم‌افزاری و اینترنتی است.

نسخه تجاری Office365 امروزه بیش از ۷۰ میلیون نفر کاربر در ماه دارد که نسبت به سال قبل ۲۰ میلیون نفر افزایش نشان می دهد و به نظر می‌رسد سیسکو به درآمد کلان ناشی از ارائه چنین خدماتی دل بسته است.