سلام و درود

چند روزی است خبر های تایید نشده ای در مورد محدودیت خرید گوشی برای هر نفر به گوشی می رسد ، خبرهایی که حکایت از این دارند که خرید گوشی با کد ملی میسر است و هر نفر بیش از یک عدد گوشی نمی تواند خرید کند.از همین رو تصمیم گرفتیم توضیحات کاملی در مورد خرید گوشی با کد ملی در این مقاله ارائه کنیم.

در ابتدا این خبر عجیب ، باعث تعجب همگان شد.خبری به نقل از سازمان های مربوطه در مدیریت بازار تلفن همراه که خبر از محدودیت خرید گوشی با کد ملی می داد و هر نفر تنها می تواند با ارائه کارت و خرید از طریق کارت بانکی به نام دارنده کارت ملی اقدام به خرید تنها 1 عدد گوشی بنماید.همینطور این خبر با موضوع شروع این قانون در مجتمع های موبایل تهران تکمیل شد.

طبق پیگیری های انجام شده اما این خبر امروز تکذیب شد.طبق گفته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی ، اجرای طرح خرید گوشی با کد ملی در آن سازمان رد شده است و امکان پیاده سازی این طرح وجود ندارد.