یورونیوز گزارش داد بعد از شرکت اَپل، این بار شرکت مایکروسافت، غول انفورماتیک آمریکا، برای حمایت از اطلاعات و داده های شخصی کاربران خود وارد کارزار شده است.

این شبکه تلویزیونی اعلام کرد: پنجشنبه گذشته شرکت مایکروسافت در تصمیمی برای تعقیب قضایی دولت آمریکا اقدام کرده است.

این شرکت علت شکایت خود را احکام صادره از سوی وزارت دادگستری برای تفتیش و بازرسی مخفیانه رایانامه مشتریان مایکروسافت اعلام کرده است، اقداماتی که به اعتقاد این شرکت در تضاد با قانون اساسی آمریکا قرار دارد.

شرکت مایکروسافت خواهان این است که بتواند در بعضی شرایط مشتریانش را از اینکه تحت نظارت قرار دارند مطلع سازد، به ویژه زمانی که اطلاعاتشان بر روی ابرهای معروف ذخیره شده و سرورها ی خارج از شرکت قرار دارند.

توسعه محاسبات ابری این امکان را فراهم می آورد تا بازرسان بتوانند بی آنکه شرکت مایکروسافت را مطلع سازند این گونه اطلاعات را زیر نظر گرفته و بر آن نظارت داشته باشند.

شرکت مایکروسافت اعلام کرده است، در طول هجده ماه گذشته، دو هزار و ششصد تحقیق محرمانه این امکان را مهیا ساخته تا محرمانه بودن اطلاعات مشتریان این شرکت نقض  و به حریم خصوصی داده های مشتریان تجاوز شود.