هنگامی که ما متولد میشویم کاملا شجاع هستیم!زیرا هنوز تجربه ای نداشتیم که باعث ترس ما شود.اما همانطور که بزرگ و بزرگ تر می شویم تجربه های ما در ناخودآگاه ما ، جای میگیرد و برای تصمیم میگیرید،تصمیم میگیرد که از چه چیزی بترسیم یا از چه چیزی دوری کنیم.این بخشی از غریزه ماست و بسیار مفید نیز هست.اما خیلی از ما دیگر ضمیر ناخودآگاه خود را به روز رسانی و کنترل نمیکنیم.بلکه ضمیر ناخودآگاه در حال کنترل ماست.

از همان ابتدای تولد ، با یادگیری کارهای پدر و مادر و نزدیکانمان ، خط قرمز های مثبت و منفی در ذهن و فکر ما شکل گرفته اند.گاهی لازم است دوباره بازبینی کنیم که این خط قرمزها ضروری هستند؟یا حداقل در این زمان هنوز کاربرد دارند یا خیر؟!

به عنوان یک کودک ما بسیار کنجکاو هستیم ، اما اغلب والدین هشدارهایی به ما میدهند ، که به مرور ترس از دست دادن ، ترس از شکست و … در ما نهادینه می شود.

هنگامی که کودک هستیم والدین ما را از کارهایی منع میکنند ، ما در آن سن دلیل این امر را نمیدانیم اما اینطور در ذهن ما نهادینه می شود که ما کفایت دسترسی به آن کار یا خواسته را نداریم!

 

1.ترس امتحان کردن کار و فعالیتی جدید!

احساس “من نمیتوانم” نشان از رشد ترس در فکر و ذهن ما دارد؛اگر شما به عنوان کودکی باشید که دائما نتبیه شده است و از دست زدن به کارهای جدید نهی شده است ، احتمالا ترس از امتحان کردن کار یا فعالیتی جدید در بزرگسالی را خواهید داشت و اولین واکنش شما در این زمان جمله “من نمیتوانم” خواهد بود.

به عبارتی دیگر شما قبل از اینکه کاری را انجام دهید ، شکست میخورید!

مهمترین عادتی که می توانید جایگزین این عادت منفی بکنید ، استفاده از جمله من میتوانم است،دائما در ذهن خود تکرار کنید که شما میتوانید این کار را انجام دهید ، چرا که نه؟

همواره در یاد داشته باشید اگر کاری را از ترس شکست شروع نکنید ، در همین ابتدا شکست خورده اید!

 

2.دیگران چه می گویند؟

این عادت منفی ، شاید از هرجای دیگر در کشور ما و برای خودمان عادت شناخته شده ای باشد!

شاید هر روز نیز این عبارت را از دوستان ، آشنایان و حتی خودمان بشنویم.

اعتقاد دارم در هر حالت دیگران چیزهایی برای گفتن پیدا خواهند کرد،لذا شما ذهنتان را درگیر این موضوع نکنید.

این عادت منفی ، غالبا از ترس از انتقاد ، ترس از عدم تایید و پذیرفته شدن است.

 

پادزهر همه ترس های شما

اخیرا روانشناسان به این نتیجه رسیده اند میزان ترس های شما با اعتماد به نفس شما رابطه عکس دارد.چه خوب!

شما میتوانید با ارتقا اعتماد به نفس خود ترس های خود را کاهش دهید،این همان جمله من “من میتوانم” است.

شاید کمی خودخواهانه باشد ، اما بالاترین درجه اعتماد به نفس دوست داشتن خودتان است.پس لطفا خودتان رو دوست بدارید،به خود اهمیت دهید.

شما هر چه بیشتر ذهن خود  را با کلمات ، تصاویر ، و فکر های مثبت خوراک دهید ، اعتماد به نفس شما بیشتر می شود.

در پایان به عقیده بنده ، کلید عزت نفس بعد از به کاربردن جملاتی نظیر ” من می توانم ” ، جمله زیر است:

لطفا بیشتر به خودتان احترام بگذارید!