No products in the cart.
No products in the cart.

ربات‌ها نیز درد را حس می‌کنند

گروهی از محققان دانشگاه لایبنیتس هانوفر در حال تلاش برای طراحی یک سیستم هستند که به وسیله آن رباتها بتوانند درد را احساس کنند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از تک اکسپلور، این دانشمندان حسگرهایی را در نوک انگشتان یک بازوی رباتیک تعبیه کردند که واکنشهای مختلفی را به مقادیر مختلف درد نشان می‌دهد.

این حسگرها در نوک انگشتان ربات تعبیه شده و با پوششی نظیر پوست انسان پوشانده شده است.

محققان توضیح دادند که دلیل تعبیه حسگرهای درد در ربات‌ها، سازگاری بیولوژیکی آنها است. این حسگرها از برخورد ربات با موانع مختلف و آسیب دیدن آنها جلوگیری می‌کند؛ با وجود اینکه هدف این محققان جلوگیری از آسیب دیدگی رباتها است، اما به باور آنها این روش می‌تواند به انسانها نیز کمک کند.

محققان در آزمایشات انجام شده، درجات مختلفی از درد را به این ربات اعمال کرده و مشاهده کردند زمانی که ربات دچار درد یا ناراحتی ضعیف می‌شود، به آرامی عقب می‌کشد و خود را از آن شرایط دور می‌کند.

آنها سپس با اعمال درد متوسط و شدید، واکنش‌های سریعتری از ربات را مشاهده کردند.

محققان این پژوهش اظهار کردند که این فناوری هم اکنون در مراحل ابتدایی قرار دارد و در آینده به دلیل تعامل زیاد انسانها و رباتها و به منظور جلوگیری از آسیب دیدن این رباتها در فرآیند کار، نیازمند ارتقای هر چه بیشتر آنها خواهیم بود.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*