No products in the cart.
No products in the cart.

علت تمرکز نداشتن و حواس‌پرتی‌ شاید در دست‌تان باشد!

ک مطالعه نشان می دهد استفاده زیاد از گوشی هوشمند می تواند باعث کمبود توجه و بروز علائم بیش فعالی شود.

آیا هنگام تمرکز، زود خسته می شوید یا در انجام کارها و فعالیت های بدون دغدغه، با مشکل مواجه می شوید؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، استفاده زیاد از گوشی هوشمند می تواند علت کمبود توجه و بیش فعالی باشد.
یک نظرسنجی جدید در امریکا نشان می دهد که ۹۵ درصد از کاربران گوشی هوشمند در نشست های اجتماعی و خانوادگی از گوشی هوشمند استفاده می کنند و حین کار نیز از هر ۱۰ نفر، هفت نفر به سراغ گوشی هوشمند خود می روند.
‘کستادین کوشلوو’ محقق دانشگاه ویرجینیا در امریکا گفت: مطالعه جدید نخستین مدرک تجربی است که نشان می دهد استفاده از گوشی هوشمند حین کار و یا نشست های جمعی می تواند سبب افزایش بی توجهی و بیش فعالی شود.
در این تحقیق ۲۲۱ دانشجوی دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا شرکت داشتند و در طول یک هفته مدت مطالعه، گوشی های آنها در دسترس و نوتیفیکیشن های دستگاه ها در وضعیت فعال قرار داشت. این افراد در طول یک هفته بیشترین امکان استفاده از گوشی ها را داشتند.
گروه دیگری از شرکت کنندگان نیز تعیین شدند و در طول یک هفته، علاوه بر غیر فعال شدن نوتیفیکیشن های گوشی هایشان، اساسا تلفن های همراه آنها دور از دسترس قرار گرفت و در نتیجه امکان استفاده کمتری از گوشی را داشتند.
نتایج مطالعه بیشترین میزان کم توجهی و بیش فعالی را در گروه نخست نشان داد و اعضای این گروه علائم این اختلال را که شامل حواس پرتی، اشکال در تمرکز و خسته شدن هنگام تمرکز، بی قراری، مشکل یک جا نشستن، مشکل در انجام وظایف و فعالیت ها است، بروز دادند.
به گفته محققان، گوشی های هوشمند به واسطه در دسترس بودن منبع مهم کاهش تمرکز افراد هستند.
نتایج این مطالعه در کنفرانس تعامل انسان و کامپیوتر در سان خوزه کالیفرنیا ارائه شد.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*