یک روز از عرضه میزو پرو 6 میگذرد که اولین عکس های گرفته شده با دوربین این پرچمدار جدید منتشر شده است.

کیفیت عکس ها به خصوص در شب کیفیت بسیار خیره کننده ای دارد.