فکر می کنید مریخ چه بویی می دهد. قطعا تا زمانی که پای انسان به مریخ باز نشود این روباتهای کاوشگر هستند که بهترین پاسخ را ارایه می کنند.

کاوشگران روباتیکی که بخشهای مختلفی از مریخ را درنوردیده اند نشان می دهند که این سیاره دنیایی از سولفور، انواع اسیدها، منیزیوم، آهن و ترکیبات کلری است.

این بررسیها نشان داده که بخش قابل توجهی از این ترکیبات در برابر پرتوهای خورشیدی به نوعی پخته شده و در اتمسفر غنی از دی اکسید کربن مریخ به دام افتاده اند. با این حال این سؤال پیش می آید که دنیای مریخ چه بویی می دهد؟

تلاشهای زیادی در سالهای اخیر صورت گرفته تا راهی برای درک هر چه بهتر این موضوع کشف شود. یکی از فناوریهایی که در این زمینه ارایه شده Headspace نام دارد.

با استفاده از این فناوری که امکان جمع آوری مولکولها و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه را فراهم می کند می توان به بوی محیطهای پیچیده و مرموزی نظیر مریخ پی برد.

در واقع این فناوری آنالیزهای دقیقی بر روی نمونه های جمع آوری شده انجام می دهد و در نهایت نیز از نتایج به دست آمده برای تولید رایحه ای استفاده می شود که دقیقا بوی مولکولهای جمع آوری شده از محل مورد نظر را می دهد.

اکنون دانشمندان قصد دارند از این فناوری که محصول شرکتی دانش بنیان در آمریکاست برای کشف دقیق بوی مریخ استفاده کنند.

به عقیده دانشمندان، با تصور اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ سال آینده انسانها در مریخ اجتماعاتی را تشکیل داده اند باید از هم اکنون از این دسته فناوری ها برای آشنایی هرچه بیشتر با محیط این سیاره و ایجاد تطابقهای لازم استفاده کرد.