مشتریان گرامی برای پیگیری سفارشات به نکات ذیل توجه کنید :

– نتیجه پیگیری به آدرس ایمیل شما و در جزئیات سفارش در حساب کاربری شما ثبت خواهد شد .

 

شماره سفارش