الفون ، در آخرین اقدام خود ، کیبورد مخصوص بازی خود را عرضه کرد

این کیبورد که EleEnterGame1نام دارد ، از یک بدنه فلزی ساخته شده است و تمام نکات ارگونومیک در آن رعایت شده است.