قایق کنترلی مناسب طعمه ماهیگیری
قایق کنترلی مناسب طعمه ماهیگیری
قایق کنترلی مناسب طعمه ماهیگیری
قایق کنترلی مناسب طعمه ماهیگیری
قایق کنترلی مناسب طعمه ماهیگیری
قایق کنترلی مناسب طعمه ماهیگیری
قایق کنترلی مناسب طعمه ماهیگیری
قایق کنترلی مناسب طعمه ماهیگیری

قایق کنترلی URUAV 2011 مناسب طعمه ماهیگیری

  • قایق کنترلی
  • باتری 5200 میلی آمپر
  • بدنه ABS
  • مناسب ماهیگیری
ناموجود