قایق مسابقه ای کنترلی ار سی tfl 1105
قایق مسابقه ای کنترلی ار سی tfl 1105
قایق مسابقه ای کنترلی ار سی tfl 1105
قایق مسابقه ای کنترلی ار سی tfl 1105
قایق مسابقه ای کنترلی ار سی tfl 1105
قایق مسابقه ای کنترلی ار سی tfl 1105

قایق کنترلی TFL 1105 فایبر گلاس

  • قایق کنترلی
  • سیستم درایو شفت
  • برد 500 متر
  • مناسب مسابقه