عروسک روسی پته دوزی و سوزن دوزی
عروسک روسی پته دوزی و سوزن دوزی
عروسک روسی پته دوزی و سوزن دوزی
عروسک روسی پته دوزی و سوزن دوزی
عروسک روسی پته دوزی و سوزن دوزی
عروسک روسی پته دوزی و سوزن دوزی

عروسک روسی با لباس پته دوزی و سوزن دوزی

  • دست دوز
  • قابلیت شستشو
  • پارچه پشمی
  • سوزن دوزی و پته دوزی
کد: 4139951976

269,500 تومان