قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3
قایقه کنترلی طعمه پاش ماهیگیری Flytec 3

قایق کنترلی Flytec 3 مناسب طعمه ماهیگیری

  • قایق کنترلی
  • باتری 5200 میلی آمپر
  • بدنه مقاوم
  • مناسب ماهیگیری

1,499,000 تومان 1,250,000 تومان

انتخاب رنگ

انتخاب گارانتی