الفون ، اطلاعات و مشخصات پرچمدار جدید خود را به کندی منتشر می کند.در آخرین اخبار رسمی الفون ، عکس های جدیدی از این تلفن منتشر شده است.

همچنین این پرچمدار ، از سنسور اثر انگشت و بدنه تمام فلزی مجهز است.