به نقل از نِکست‌وب، این گزارش‌ها یک خلاصه‌ای را در مورد زمین‌لرزه‌ها ارائه می‌دهند و اطلاعات دقیقی را در مورد وسعت، موقعیت جغرافیایی روی نقشه و دامنه تاثیرات هر یک از آنها ارائه می‌دهند و راهکار دقیق برای فرار کردن کاربران به نقاط امن را هم در اختیار آنها می‌گذارند.

گوگل این قابلیت جدید را ShakeMap نامگذاری کرد و توضیح داد بر اساس آن مرکز زلزله و شدت آن در هر یک از موقعیت‌های جغرافیایی نزدیک به مرکز زلزله را هم نمایان می‌کند.

تمام گزارش‌های زمین‌لرزه که بر اساس جست‌وجوهای کاربران در گوگل منتشر می‌شوند، اطلاعات و پیشنهادهای ویژه در مورد زلزله‌های اخیر را هم ارایه می‌دهند تا کاربران بتوانند درک بهتر و دقیق‌تری از خطرات هر یک از زمین‌لرزه‌ها داشته باشند.

برای آزمایش این قابلیت می‌توانید کلمه Earthquake یا Earthquakes Near Me را در جست‌وجوگر گوگل وارد کنید تا گزارش‌های مربوطه را ببینید.