Umi ، اعلام کرده است رام سیانوژن برای آخرین محصول خود یعنی Super ، عرضه خواهد کرد.